Tuisblad / Kerk kalender / Vonkel Vroue  / Gemeente Blog/ Preke/ Kerkraad/ Jeug/ Pers Uitgawe/ Hulpbron Biblioteek/ Kontak Ons

Welkom by Hervomrde kerk parkrand
Saam sterker tot  eer van Christus
Registreer hier
Teken in naam
(Epos adres)
Wagwoord
Teken in 

Word deel van ons poslys en ontvang inligting oor veranderings of bevoegings.

Druk op [registreer] en registreer u e-pos adres.

Webblad bydraes deur Gemeentelede of Vriende is welkom. Stuur gerus fotos of

geskrewe bydraes na edzardvb@mweb.co.za Inhoud wat nie meer sigbaar

is nie, is gewoonlik nog beskikbaar, kontak gerus die webblad e-pos as u

inligting of fotos van ‘n bladsy wat nie meer sigbaar is nie benodig.


Diens tye
Sondag Oggend diens: 09:00
Kategese: 10:00
Anonieme Versoek
Rig jou versoek hier

Padkos:

Ouers wat kinders seer maak.

My siel, Pa Hoeveel ekstra vakke Pa? Dux-leerling? Is dit wat Pa vra? Die prestasies, Pa, al is dit top, galgtou oor my kop. En my siel, Pa ... Kan ek 'n klein-klein stukkie terug vra? Pa, hoeveel eerstes by die wenpaal, rekords moet ek nog behaal?...

Lees meer...  


Diensgroep vir senior
lidmate se missie is om
al die senior lidmate in
ons gemeente by te staan
en tot diens te wees.
Geloof Hoop en Liefde
“....bring ons dan voor God
Onse Vader in herinnering die
Werk van julle geloof, die 
Inspanning van julle liefde en 
Die volharding van hulle hoop
Op ons Here Jesus Christus.”
1 Thes 1:3
Kompetisies
Fondsinsameling
Hervormde Kerk Parkrand
se Funksies

Benodig U ….

Website developed &
Hosted by Execmail
www.execmail.co.za